+48 533 029 448

Szkolenia strzeleckie

Szkolenia strzeleckie

Zapraszam Państwa do praktycznej nauki posługiwania się bronią sportową i bojową w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach. Posiadam wszelkie możliwe uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń strzeleckich wydanych przez dwie najważniejsze instytucje w tym zakresie tj. PZSS i LOK. W ramach posiadanych uprawnień organizuję szkolenia:

Szkolenie z zakresu strzelectwa sportowego:

Broń użyta w trakcie szkolenia: Pistolet, Karabin, Strzelba.

Każdy uczestnik w trakcie szkolenia będzie miał szansę zapoznać się z bronią i jej obsługą. Nabędzie praktycznych podstaw umiejętności strzeleckich oraz pozna zasady bezpieczeństwa w kontakcie z bronią ostrą.

W ramach szkolenia odbędzie się również szkolenie z podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie z zakresu strzelectwa bojowego:

Broń użyta w trakcie szkolenia: Pistolet, pistolet maszynowy, karabin, karabin samoczynny, strzelba, strzelba powtarzalna.

Każdy uczestnik w trakcie szkolenia będzie miał szansę zapoznać się z bronią i jej obsługą. Nabędzie praktycznych podstaw umiejętności strzeleckich oraz pozna zasady bezpieczeństwa w kontakcie z bronią ostrą. Będzie miał możliwość użycia broni palnej w warunkach bojowych i wyuczenia odpowiednich zachowań na polu walki.

W ramach szkolenia odbędzie się również szkolenie z podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej.